Citrus có lẽ là một trong những bộ nổi tiếng nhất hiện nay, nếu không phải là yuri manga nổi tiếng nhất trên mạng, vì vậy sau khi tập đầu tiên, chúng ta hãy xem liệu tôi nghĩ rằng nó thực sự xứng đáng với mức độ nổi tiếng của nó hiện nay.

Click để đọc thêm…