Trong khi chờ đợi anime sắp được tung ra, một dự án âm nhạc cũng được ra mắt trong mùa hè này. Câu chuyện trong vở nhạc kịch diễn ra tại Crystal Tokyo ở tương lai, và Sailor Senshi sẽ phải đối mặt với Black Moon Clan.

Click để đọc thêm…