Maya Yoshioka, Saori Hayami, Yō Taichi nhận vai chính cho OVA sắp được chiếu tại các rạp vào ngày 7 tháng 5

Click để đọc thêm…