Đợt quảng cáo thứ hai này cũng đồng thời quảng bá cho tập phim đầu tiên của OVA chính thức khởi chiếu vào ngày 20 tháng Chín.

Click để đọc thêm…