Nendoroid #400 dự kiến là CardCaptor Sakura. Nhưng trong khi CardCaptor Sakura còn chưa có sẵn để đặt hàng, Saki: Zengokuhen về mạt chược đã ra mắt trước và dự kiến phát hành trong tháng 7.

Click để đọc thêm…