Bạn đã biết chưa ? Tôi nghĩ rằng tôi thực sự rất thích Ohsawa Yayoi. Năm ngoái, cô ấy làm cho tôi bay bổng từ Black Yagi đến Gekiyaku Madeline/loạt truyện Strange Babies, cho đến nay tôi hoàn toàn có cơ sở chứng minh cho cô ấy trong tập truyện ngắn Okujou PikaPika Romance (Tầng thượng lấp lánh lãng mạn).

Click để đọc thêm…