Tôi thường viết cảm nhận cho tập này dướt bản phát hành của JManga. Nhưng sau đó JManga đóng cửa và bản in của sách này ở nơi khác trong quốc gia tôi ở nên tôi mua nó trong thị trấn của mình và mang nó khi tôi chuyển đến Seattle và, ừm, vẫn chưa quay lại.

Click để đọc thêm…