Tôi vẫn thích việc phát hành bản tiếng Anh những tác phẩm của Morinaga Milk và trạng thái của cô như 1 hình tượng Yuri. Cô là một mangaka chăm chỉ người đã ve, và giúp những người tiên phong về sự phát triển của những tác phẩm Yuri đáng giá cả thập kỉ, và cô xứng đáng cho những thành công mình đã đạt được.

Click để đọc thêm…