Bạn đang buồn vì Madoka magica đã kết thúc? Hãy vui lên! Từ ngày 3/5 cho đến 18/7 này, cửa hàng Good smile cafe ở Nhật Bản đã trở thành Madoka cafe ! Quán cà phê này cung cấp thức ăn kiểu Madoka, đồ uống soul gem (ngoc linh hồn), và các món phụ kiểu witch!

Click để đọc thêm…