Sắp đến giữa hè rồi, và không khí dễ chịu đến không bình thường cho nên tôi thường ra ngoài chơi, hơn là quắn quéo trong A/C. Do đó tôi đọc rất ít nhưng.. không hề hối hận. Đi bộ dài ở cánh rừng phía đông bắc ở Mỹ thì cũng tốt cho tôi như đọc truyện vậy.

Click để đọc thêm…