Selector Infected WIXOSS, một anime được thực hiện bởi Warner và Takara Tomy, sẽ bắt đầu được chiếu vào tháng 4. Vào ngày 26 tháng 4, game thẻ bài WIXOSS thể loại bishoujo WIXOSS cũng sẽ ra mắt. WIXOSS có thể sẽ nhận được nhiều sự chú ý vì đây là game thẻ bài thể loại bishoujo đầu tiên của Takara Tomy.

Click để đọc thêm…