Trang web chính thức dành cho Takara Tomy và anime Pretty Rhythm của công ty syn Sophia đã công bố hồi cuối tháng rằng game Pretty Rhythm Arcade sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 7 sau 4 năm hoạt động.

Click để đọc thêm…