Để quảng cáo cho ngày ra mắt của movie “Bodacious Space Pirates: Abyss of Hyperspace”, bắt đầu ngày 15 tháng 2, một cửa hàng chủ đề anime này có tên “Benten 0101” (đọc là “Benten Marui”) sẽ mở tại cửa hàng bách hóa 0101 Annex của Shinjuku

Click để đọc thêm…