Nhà phát triển game Imageepoch đã đưa ra một đoạn phim quảng cáo 72 giây làm nổi bật nhân vật Gray trong game Black Rock Shooter dành cho PSP. Imageepoch đã đăng một video khác cho nhân vật Black rock shooter, cùng với video mở dầu game làm bởi ufotable:


Click để đọc thêm …