Tatsuya Shingyouji là một cựu binh về lĩnh vực eroge, khi mà đã góp phần thực hiện phần mở đầu thứ tư vào năm 1985 của dòng OVA thể loại hentai Cream Lemon.

Click để đọc thêm…