Bản limited first pressing cho volume 9 và cuối cùng của K-on!! trên đĩa Blu-ray xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng doanh thu của Orion tuần thứ 2 liên tiếp . K-on!! đã bán được thêm 10,000 bản trong tuần từ 21-27 của tháng 3 .

Click để đọc thêm…