Cho những fan của anime, chẳng có gì khác nản hơn là những volume riêng lẻ được phát hành từ series họ muốn sưu tập. Thay vì những dòng DVD hay Blu-ray chậm chạp, đắt tiền chỉ với 1 hay 2 tập mỗi đĩa, fan luôn vui hơn mỗi khi họ có đầy đủ serie, hay ít nhất là cả season, trong hộp dễ thương.

Click để đọc thêm…