Danh sách của Amazon Nhật Bản cho số tháng 5 của ấn phẩm điện tử miễn phí Margaret Comics News từ NXB Shueisha thông báo rằng một anime TV từ shōjo manga Liar Lily (Usotsuki Lily) của Ayumi Komura đã được chính thức duyệt thực hiện.

Click để đọc thêm…