Priscilla Ahn, người hát “Fine on the Outside” hợp tác với Ghibli trong phim When Marnie Was There, cho ta mắt album mới nhất của cô trên iTunes tháng này. Just Know That I Love You bao gồm không chỉ bài hát nền của phm mà còn những bài hát khác được lấy cảm hứng từ phim này, có cả “Marnie.”

Click để đọc thêm…