Để phù hợp với các đặc điểm, nữ nhân vật sẽ có một diễn viên lồng tiếng Nhật cho mình