Giờ đã là ngày 1 tháng 4, đồng nghĩa đó là thời gian dành cho các thông báo về Digimon Adventure Tri’s. Có một thay đổi nhỏ trong kế hoạch kỉ niệm lần thứ 15 cho dự án anime này. Nhân vật lên sàn tiếp theo là Sukamon Adventure tri.: Nisemono.