Series 3-episode chiếu trên dịch vụ công chiếu online dTV vào ngày 24 tháng 4