Triển lãm miễn phí tại GoFaLAB. để tôn thờ bộ anime ngắn cổ điển từ năm 1974