Daisuke Ono, M.A.O sẽ tham gia vào bộ phim công chiếu vào ngày 14 tháng 10 ở Nhật