Với nhiều thông tin thiết lập sẽ được công bố vào ngày 27 tháng mười, một trang Wed đã ra mắt cho Yoru no Yatterman…

Click để đọc thêm…