Đội ngũ thực hiện anime nhượng quyền thương mại k-on-titan">Attack on Titan đã tiết lộ tại sự kiện “Shingeki Matsuri” hôm Chủ nhật rằng season 2 của anime sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2017. Thông báo cũng tiết lộ visual mới cũng như đội ngũ thực hiện, dàn cast của season 2.