[Review] Gantz

June 23, 2016 | | Science Fiction

Thoạt nhìn, Gantz có vẻ như được làm từ hai phần. Phần đầu tiên là sự bóc tách tâm trí con người, kiểm tra các suy nghĩ và cảm xúc đầu tiên chạy qua tâm trí của những người đứng đầu xã hội. Phần thứ hai là trò chơi săn tìm người ngoài hành tinh, với một bộ đồ đen.