Tạp chí Shueisha’s Young Jump số 41 đã thông báo rằng manga Terra Formars của Kenichi Tachibana và Yuu Sasuga sẽ có một spin-off trên Ultra Jump số tháng 11, bày bán ngày 18/10…

Click để đọc thêm…