Bản game PS Vita sẽ có tại Nhật từ ngày 13 tháng Mười