Game bản Anh có mặt trên PC vào năm 2014, trên PS3, Vita vào tháng 8 năm 2015
===o0o===