Nihei tiết lộ tạo hình mới, video mới tại sự kiện Comic Con ở San Diego