Mới được công bố gần đây trong chuơng trình “Women of Marvel” tại New York Comic Con, Nicole Perlman, đồng sáng tác của bộ phim tâm điểm năm nay của Marvel, Guardians of the Galaxy, sẽ trở lại…

Click để đọc thêm…