Bandai Namco Games đã thông báo hôm thứ tư rằng game arcade “Star Wars: Battle Pod” của hãng sẽ đổ bộ vào Bắc Mỹ tháng 1 năm 2015…

Click để đọc thêm…