Nếu không thay đổi theo chi tiết dự án, các trang web Ghost in the Shell: Arise của Nhật sẽ bị cập nhật đè một lớp thông báo movie project sắp ra mắt tại các rạp của Nhật năm 2015…

Click để đọc thêm…