Sự kiện hòa nhạc một đêm giữa ca sĩ Vocaloid và toàn bộ dàn giao hưởng sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 26 tháng Tám, 2016