Vào tháng sáu, Mamoru Oshii, Kenji Kamiyama và Kenji Kawai đã ghé thăm trường quay cho phim live-action Ghost in the Shell; họ là những đạo diễn cho hai bộ phim anime đầu của Ghost in the Shell