Vé đặt trước bắt đầu được bán ra từ ngày 26 tháng Tám