Sự kiện “Đêm Last Ex” trong tháng Chín bao gồm hoạt động giao lưu với khách mời, trong đó có Aki Toyosaki