Tháng mười này sẽ đánh dấu cột mốc 10 năm từ khi Lelouch and The Empire of Britannia ra mắt khán giả.