Vé đặt trước cho phiên bản thứ 2 sẽ lên kệ vào ngày 1 tháng 10