Hiện sự kiện “Đánh chặn! Hải chiến Malaya lần 2” đang diễn ra. Trong bộ tứ KanMusu mới được giới thiệu bổ sung vào hạm đội lần này, có cả một chiếc thuộc lớp Queen Elizabeth, chiếc tàu đầu tiên đến từ nước Anh, Warspite.