Có vẻ như Hero mới của Overwatch sẽ có thể là một xạ thủ theo trường phái hỗ trợ. Tài khoản Twitter của Overwatch đã đăng một bản thiết kế của một khẩu súng trường mang tên “Prototype Biotic Rifle,” cùng với một số dụng cụ hỗ trợ.