Bộ phim được biên soạn lại lần này sẽ dài 92 phút; Koro-sensei Q! gồm 12 episode dài 10 phút