Tập 18 sẽ kết thúc Alicization phát hành ngày 10 tháng Tám