Light novel Sword Art Online tập 18 sẽ được phát hành tại Nhật từ ngày 10 tháng Tám. Đây là tập thứ Tư thuộc hồi phụ Chiến tranh Thế giới ngầm của hồi Alicization, cũng là tập cuối cùng trong hồi Alicization.