Gundam Breaker, game hành động người thứ ba mà bạn có thể tùy chỉnh tỉ lệ 1/144, 1/100 và 1/60 mô hình bằng nhựa kỹ thuật số để chiến đấu và tiêu diệt lẫn nhau trong bối cảnh của dioramas và miniature…

Click để đọc thêm…