Công ty Good Smile đã đưa ra một dòng figure người máy mới – Arms – cùng một mẫu mới cho Chambers từ Gargantia on the Verdurous Planet…

Click để đọc thêm…