Hội nghị Khoa học Viễn tưởng Nhật Bản thường niên lần thứ 55 (năm nay có biệt hiệu là “Iseshimacon”) vừa thông báo tác phẩm chiến thắng của giải thưởng Seiun lần thứ 47, và một manga cùng một anime đã giành giải lần này.