Kenichi Suzuki (JoJo’s Bizarre Adventure)- chỉ đạo thực hiện series sẽ được ra mắt vào ngày 7 tháng 10