Bản anh hùng ca u ám của Kentaro Miura – Berserk sắp tới sẽ ra mắt một guide book mới